1992

1992

Pinocchio

3e prijs; 116 punten

 

Pinocchio, de levende marionet, door zijn 'vader' Geppetto gesneden

uit een stuk hout dat kon praten en die vol kwajongensstreken zat.

Wie kent het verhaal niet. Hij verkoopt een schoolboek en gaat naar

een poppentheater. Daar maakt hij de directeur zo nijdig dat hij bijna

in het vuur wordt gegooid. De directeur laat Pinocchio vrij en geeft

hem enkele goudstukken mee. Daarmee valt hij in handen van rovers,

een kreupele vos en een kater, die hem ophangen in een boom.

Pinocchio wordt gered door een fee die hem in een door witte muizen

getrokken koets naar haar toe laat brengen. Maar omdat hij

ondankbaar is en jokt krijgt hij een lange neus, die wordt weggeprikt

door spechten. Na vele avonturen en steeds geholpen door de fee,

belandt Pinocchio in de buik van een walvis, waar hij zijn oude vader

Geppetto aantreft.

 

© 2015 Wagenbouwgroep "De Vereniging" Vollenhove