1997

1997

Maskelyne en Cooke's

mysteries from the Egyptian Hall, London

2e prijs; 124 punten

Toen de goochelkunst zich eind achttiende eeuw, begin negentiende

eeuw een warme plaats in de harten van het publiek had veroverd, lag

het voor de hand om faciliteiten te verschaffen om te kunnen

goochelen. Er moesten goocheltheaters komen. De beroemdste was

de Maskelynes en Cooke's Egyptian Hall in Londen. Toentertijd was er

nog geen bioscoop, er bestonden nog nauwelijks voorzieningen om

kinderen naar toe te sturen waar ze zich konden amuseren. In dit gat

in de markt voorzagen Maskelyne en Cooke. In 1873 betraden zij de

Egyptian Hall. Hun middagvoorstellingen waren altijd uitverkocht en

's avonds kwamen de ouders opdraven. De Egyptian Hall, zo schreef

een kenner uit die tijd, ademde een toverachtige sfeer van

geheimzinnige beloften uit. Maskelyne en Cooke stonden met hun

show negenentwintig jaar lang in de Egyptian Hall hetgeen de langste

periode in de geschiedenis van het amusement zou worden. Wandel

met ons mee terug in de tijd door de straten van het achttiende

eeuwse Londen naar de Egyptian Hall, en aanschouw als ode aan de

magie die destijds nog het goochelen omringde, de Maskelyne &

Cooke's magische mysterieshow vanuit de Egyptian Hall in Londen

 

© 2015 Wagenbouwgroep "De Vereniging" Vollenhove