1994

1994

Blauwbloezen

1e prijs; 134 punten

Het zijn de voorlopers van het huidige Amerikaanse leger. Wie kent

het niet, Noord en Zuid, van de strijd tegen de slavernij. Het Noorden,

de Blauwbloezen, was goed georganiseerd en vindingrijk. Zo kwam

het, dat ze met hun elitekorps door de straten trokken om hun

kunsten te vertonen om rekruten te werven en giften - in welke vorm

dan ook - in ontvangst te nemen. De oorlogsmachine moest natuurlijk

draaiende blijven. Met donderend kanongebulder kon men dan de

slavernij verdrijven. Al deze mooie woorden hadden natuurlijk ook een

keerzijde, namelijk de gevolgen van de vaak oneerlijke strijd.

 

© 2015 Wagenbouwgroep "De Vereniging" Vollenhove