1992

Pinocchio

9e (3e prijs) met 116 punten


Pinocchio, de levende marionet, door zijn 'vader' Geppetto gesneden uit een stuk hout dat kon praten en die vol kwajongensstreken zat. Wie kent het verhaal niet. Hij verkoopt een schoolboek en gaat naar een poppentheater. Daar maakt hij de directeur zo nijdig dat hij bijna in het vuur wordt gegooid. De directeur laat Pinocchio vrij en geeft

hem enkele goudstukken mee. Daarmee valt hij in handen van rovers, een kreupele vos en een kater, die hem ophangen in een boom. Pinocchio wordt gered door een fee die hem in een door witte muizen getrokken koets naar haar toe laat brengen. Maar omdat hij ondankbaar is en jokt krijgt hij een lange neus, die wordt weggeprikt door spechten. Na vele avonturen en steeds geholpen door de fee,belandt Pinocchio in de buik van een walvis, waar hij zijn oude vader Geppetto aantreft.