1997

Maskelyne en Cooke's

mysteries from the Egyptian Hall, London

6e (2e prijs) met 124 punten

 

Toen de goochelkunst zich eind achttiende eeuw, begin negentiende eeuw een warme plaats in de harten van het publiek had veroverd, lag het voor de hand om faciliteiten te verschaffen om te kunnen goochelen. Er moesten goocheltheaters komen. De beroemdste was de Maskelynes en Cooke's Egyptian Hall in Londen. Toentertijd was er nog geen bioscoop, er bestonden nog nauwelijks voorzieningen omkinderen naar toe te sturen waar ze zich konden amuseren. In dit gat in de markt voorzagen Maskelyne en Cooke. In 1873 betraden zij de Egyptian Hall. Hun middag voorstellingen waren altijd uitverkocht en 's avonds kwamen de ouders opdraven. De Egyptian Hall, zo schreef

een kenner uit die tijd, ademde een toverachtige sfeer van

geheimzinnige beloften uit. Maskelyne en Cooke stonden met hun show negenentwintig jaar lang in de Egyptian Hall hetgeen de langste periode in de geschiedenis van het amusement zou worden. Wandel met ons mee terug in de tijd door de straten van het achttiende eeuwse Londen naar de Egyptian Hall, en aanschouw als ode aan de magie die destijds nog het goochelen omringde, de Maskelyne & Cooke's magische mysterieshow vanuit de Egyptian Hall in Londen.