1994

Blauwbloezen

2e (1e prijs) met 134 punten

 

Het zijn de voorlopers van het huidige Amerikaanse leger. Wie kent het niet, Noord en Zuid, van de strijd tegen de slavernij. Het Noorden, de Blauwbloezen, was goed georganiseerd en vindingrijk. Zo kwam het, dat ze met hun elitekorps door de straten trokken om hun kunsten te vertonen om rekruten te werven en giften - in welke vorm

dan ook - in ontvangst te nemen. De oorlogsmachine moest natuurlijk draaiende blijven. Met donderend kanongebulder kon men dan de slavernij verdrijven. Al deze mooie woorden hadden natuurlijk ook een keerzijde, namelijk de gevolgen van de vaak oneerlijke strijd.